top

Styrelse

Ordförande
Göran Nilsson
+46 (0)479-21272
   
Kassör (Chef för banskyttet)
Arthur Hentze
+46 (0)479-21071 Fax: 0479-20278
   
Sekreterare
Marie Jönsson
+46 (0)708962314
   
Styrelseledamot
Andreas Bengtsson
+46 (0)733-995964
  
Styrelseledamot
Peter Bondesson
+46 (0)730887899
  
Styrelseledamot
Andreas Kronqvist
+46 (0)706146008
  
Styrelseledamot
Henrik Larsson
+46 (0)479-20291
  
 
Web ansvarlig
Uffe Eskildsen
+45 2142 0000
  
Styrelseledamot
Kurt Olofsson
+46 (0)479-21366
  

WebDesign ©: Uffe Eskildsen +45 2142 0000
Copyright © Lönsboda Pistolskytteklubb - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.